Ludo De Ryck

IT manager - Chez Charles

Drastische omschakeling van de interne ontwikkeling van alle – strategische – portaal-applicaties naar een 100% beheer via en door DX Solutions: op 2 maanden tijd werd het volledige traject van overdracht van kennis, code en effectief beheer tot een goed einde gebracht, en staan de eerste aanpassingen c.q. verbeteringen reeds op de planning.

Het DX team heeft de hooggespannen verwachtingen schitterend ingelost!


Ludo De Ryck's avatar

Ludo De Ryck

IT manager Chez Charles


Andere referenties

DX-Solutions vertaalde onze wens op een heel vlotte manier. Dit alles héél stipt binnen het voorziene timeframe. Waar de kennis voor ons tekort schoot, sprongen ze met plezier bij om …


Serge Cappon's avatar

Serge Cappon

Marketing Manager VK Group

Automatisering bedrijfsprocessen zorgt voor grote financiële winst

Die performante site, waaraan ook een webshop is gekoppeld, moet het hart worden van onze organisatie. We zijn er immers van overtuigd dat een verregaande digitalisering noodzakelijk is om onze ambities waar te maken en we geloven ook dat de investering daarin een stevige financiële return zal opleveren. De koppeling met het bestaande administratieve ERP-pakket is heel vlot verlopen. De samenwerking met DX-Solutions verloopt vlot en het vertrouwen is groot. Daarom hebben we gevraagd of DX-Solutions ons ook kan ondersteunen om naast sales en marketing ook onze andere processen ( financieel –organisatorisch-administratief) te digitaliseren.

Chris Jonckheere's avatar

Chris Jonckheere

Senior director Groep Syntra West

Daag ons uit!

Daag ons uit met jouw project, laat het ons weten!