Ludo De Ryck

IT manager - Chez Charles

Drastische omschakeling van de interne ontwikkeling van alle – strategische – portaal-applicaties naar een 100% beheer via en door DX Solutions: op 2 maanden tijd werd het volledige traject van overdracht van kennis, code en effectief beheer tot een goed einde gebracht, en staan de eerste aanpassingen c.q. verbeteringen reeds op de planning.

Het DX team heeft de hooggespannen verwachtingen schitterend ingelost!


Ludo De Ryck's avatar

Ludo De Ryck

IT manager Chez Charles


Andere referenties

DX-Solutions vertaalde onze wens op een heel vlotte manier. Dit alles héél stipt binnen het voorziene timeframe. Waar de kennis voor ons tekort schoot, sprongen ze met plezier bij om hun kennis te delen.

Serge Cappon's avatar

Serge Cappon

Marketing Manager VK Group

Daag ons uit!

Daag ons uit met jouw project, laat het ons weten!