Ludo De Ryck

IT manager - Chez Charles

Drastische omschakeling van de interne ontwikkeling van alle – strategische – portaal-applicaties naar een 100% beheer via en door DX Solutions: op 2 maanden tijd werd het volledige traject van overdracht van kennis, code en effectief beheer tot een goed einde gebracht, en staan de eerste aanpassingen c.q. verbeteringen reeds op de planning.

Het DX team heeft de hooggespannen verwachtingen schitterend ingelost!


Ludo De Ryck's avatar

Ludo De Ryck

IT manager Chez Charles


Andere referenties

We zijn supertevreden dat we met DX Solutions kunnen samenwerken voor het bouwen van ons klantenportaal Mydog (Mijn Digitale Ondernemingsgegevens). Een betere partner kunnen we niet voorstellen.   Als accountantskantoor …


Ruben Vanas's avatar

Ruben Vanas

Managing partner Vanas

DX-Solutions vertaalde onze wens op een heel vlotte manier. Dit alles héél stipt binnen het voorziene timeframe. Waar de kennis voor ons tekort schoot, sprongen ze met plezier bij om …


Serge Cappon's avatar

Serge Cappon

Marketing Manager VK Group

We zijn supertevreden dat we met DX Solutions kunnen samenwerken voor het bouwen van ons klantenportaal Mydog (Mijn Digitale Ondernemingsgegevens). Een betere partner kunnen we niet voorstellen.

 

Als accountantskantoor dienen wij constant te zoeken naar een evenwicht tussen enerzijds intern binnen onze organisatie efficiënt te kunnen werken en anderzijds op een overzichtelijke en snelle manier cijfers en documenten aan onze klanten te kunnen bezorgen zodat zij de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen.

 

DX Solutions volgt de ontwikkelingen in de markt qua digitale oplossingen op de voet voor ons op. Ze zorgen ervoor dat we meer gerichte keuzes maken in de software die vandaag op de markt bestaat. Mydog is zo ontwikkeld dat het zich gemakkelijk kan aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen op de markt zonder daarbij afhankelijk te zijn van eender welke software.

Ruben Van As's avatar

Ruben Van As

Managing partner Van As

Daag ons uit!

Daag ons uit met jouw project, laat het ons weten!